_

      โดเมน หรือ โดเมนเนม คือ ชื่อที่อยู่ของเว็บไซต์เสมือนที่อยู่บ้านเลขที่ของเรานั่นเอง เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่จะเข้ามาติดต่อหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ควรตั้งชื่อโดเมนให้อ่านง่าย และจดจำง่าย    เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้ที่สนใจเว็บไซต์ของท่าน   ปัจจุบันการจดทะเบียนชื่้อโดเมนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศ และการจดทะเบียนโดเมนภายในประเทศ ซึ่งทางเรา ToGetHost ได้มีบริการ จดโดเมนทั้งสองประเภทให้ท่านได้ใช้บริการอีกด้วย

 
.com 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท
.net 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท
.org 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท
.biz 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท
.info 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท
.co.th 890 บาท 1,750 บาท 2,600 บาท
.ac.th 890 บาท 1,750 บาท 2,600 บาท
.go.th 890 บาท 1,750 บาท 2,600 บาท
.in.th 890 บาท 1,750 บาท 2,600 บาท
.ws 890 บาท 1,750 บาท 2,600 บาท
.asia 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท